Βασιλική: λέγεται η μονή που έχει χτιστεί από Βασιλέα-Αυτοκράτορα

Σταυροπηγιακή: Σταυροπηγιακές λέγονται οι ιερές μονές οι οποίες εξαρτώνται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πατριάρχης ή εκπρόσωπός του, έβαζε στα θεμέλια της ιεράς μονής σιδερένιο σταυρό ο οποίος είναι και το Σταυροπήγιο «Πήγνυμι σταυρόν» (Τοποθετώ μέσα στο χώμα σταυρό). Από την πράξη αυτή πήραν και οι μονές το όνομα Σταυροπηγιακές. Οι μονές αυτές ελέγχονται από το Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης τοποθετεί τον ηγούμενο.

Advertisements